Bezig met laden...
Alt

Eerste Consultatie

U kan enkel bij ons terecht na een verwijzing door uw tandarts. Ga dus altijd eerst bij uw tandarts op controle alvorens een afspraak vast te leggen voor een orthodontisch advies. Zo zijn we zeker dat alle tanden recent gecontrolleerd, gereinigd en (indien nodig) verzorgd zijn. Bij kinderen kunnen zij ook inschatten of het juiste moment al is aangebroken om advies in te winnen of dat er best nog wat gewacht wordt.

Gedurende de eerste consultatie wordt, na een kort mondonderzoek, een klinische diagnose gesteld. Op basis hiervan kan een advies geformuleerd worden, waarbij er verschillende opties zijn:

  1. Een orthodontische behandeling is niet nodig.
  2. Een orthodontische behandeling is noodzakelijk maar nog niet op dit tijdstip. We zien je na een afgesproken termijn terug voor een nieuwe evaluatie.
  3. Er wordt, in overleg met de ouders, besloten om bepaalde tanden door uw tandarts te laten weghalen om scheefstand te voorkomen of om de wisseling vlotter te laten verlopen (dit zijn doorgaans melktanden).
  4. Een orthodontische behandeling is aangewezen: er wordt een voorlopig behandelplan voorgesteld en u krijgt een voorzichtige schatting van behandelduur en kostprijs. Indien mogelijk doen we meteen een uitgebreide gegevensverzameling. Zoniet wordt deze gegevensverzameling tijdens een volgende afspraak ingepland.

Tijdens deze afspraak maken we meestal ook de nodige documenten in orde om de terugbetaling van de orthodontische behandeling bij uw ziekenfonds aan te vragen.


Gegevensverzameling

Een gegevensverzameling omvat alle voorbereidingen die nodig zijn voor het opstellen van het orthodontische behandelplan.

De gegevensverzameling omvat:

  • het maken van klinische foto’s van de tanden en het gelaat met een fototoestel
  • het vervaardigen van een gebitsmodel door middel van gebitsafdrukken en/of een optische scan van het gebit
  • het nemen van radiologische beelden (panoramische opname en schedelprofielopname)

Na afloop wordt aan de hand van deze gegevens een individueel behandelplan opgemaakt. Dit behandelplan wordt vervolgens met u besproken. Soms wordt voor deze bespreking een aparte afspraak voorzien.

Alt

Alt

Bespreking

Tijdens de bespreking wordt samen met u de diagnose overlopen en de noodzaak van de behandeling toegelicht. Nadien worden de behandelmogelijkheden meer in detail uiteengezet. We geven de nodige informatie over de mogelijkheden qua apparatuur en geven praktische informatie over het verloop van een orthodontische behandeling. Op dit tijdstip wordt ook de behandelduur toegelicht. Eveneens wordt een kostenraming voor de orthodontische behandeling opgemaakt. Na afloop van deze raadpleging moet je definitief beslissen of je al dan niet aan de orthodontische behandeling zal beginnen.


Plaatsing van de apparatuur

Eindelijk is het moment aangebroken om de orthodontische behandeling op te starten. Hoe deze consultatie zal verlopen, hangt natuurlijk af van het type beugel dat gepland staat. Wil je graag meer te weten komen over de verschillende soorten beugels die wij gebruiken? Kijk dan even op de pagina “apparatuur”.

Alt