Bezig met laden...
Wat is orthodontie?

Orthodontie is een specialisme binnen de tandheelkunde, dat zich toelegt op het begeleiden en het behandelen van afwijkende stand van de tanden en de kaken.  Dit resulteert in het creëren van een mooie glimlach bij kinderen en volwassenen. Functie en esthetiek gaan hierbij hand in hand.

Waarom is een orthodontische behandeling nodig?

Onregelmatige stand van de tanden kan leiden tot moeilijker poetsen waardoor zich tandvleesproblemen en tandbederf kunnen voordoen. Bovendien kan door een foute groei van de onder- of bovenkaak zich een afwijking in de beet ontwikkelen dewelke voor schade kan zorgen op lange termijn ter hoogte van het tandvlees of het kaakgewricht. De orthodontist zal aan de hand van aangepaste apparatuur de kaakgroei terug in de juiste richting laten begeleiden. Een ander probleem kan de positie van de tanden zijn: ze staan misschien onregelmatig of niet netjes op een rij. Daardoor laat de esthetiek misschien te wensen over.

Wat als ik mijn afspraak niet kan nakomen of ben vergeten?

Elke dag vergeten meerdere patiënten hun afspraak. Naast verloren tijd voor de orthodontist brengt dit met zich mee dat behandelingen langer duren dan nodig en dat de wachttijd voor nieuwe patiënten enkel toeneemt. Voor annulaties vragen wij u vriendelijk ons ten minste 24 uur op voorhand te verwittigen. Zonder verwittiging zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Waarom zijn sommige afspraken tijdens de schooluren?

De overgrote meerderheid van onze patiënten zijn schoolgaande kinderen. Het is dus niet mogelijk om alle afspraken buiten de schooluren te plannen. Wij werken in onze praktijk volgens een beurtelings systeem. Je komt telkens één keer tijdens de schooluren, één keer buiten de schooluren. Langere afspraken (eerste contact, gegevensverzameling, plaatsen en afnemen van apparatuur bijvoorbeeld) zullen altijd tijdens de schooluren plaatvinden. Op voorhand kan de leerkracht en/of het schoolsecretariaat op de hoogte gebracht worden. We zullen een attest voor de school bezorgen na afloop van de consultatie.

Moet ik ook nog naar de tandarts gaan tijdens de orthodontische behandeling?

Uiteraard! Het is zelfs enorm belangrijk dat je tijdens een orthodontische behandeling elke 6 maanden bij je eigen tandarts op controle blijft gaan. De orthodontist kijkt iedere keer naar je tanden om te zien of de orthodontische behandeling goed gaat, maar hij/zij let niet speciaal op gaatjes. Daarom moet je bij je eigen tandarts op controle blijven gaan!

Wat kost een orthodontische behandeling?

De kostprijs van een orthodontische behandeling is sterk afhankelijk van de geschatte behandelduur en de noodzakelijke apparatuur (uitneembare beugel, verbredingsbeugel, blokjes of Invisalign). Voor de aanvang van de orthodontische behandeling ontvangt u een gedetailleerde kostenraming. Aangeraden wordt steeds om info te vragen bij het ziekenfonds in verband met de juiste terugbetaling.

Hoe lang duurt een orthodontische behandeling?

Een orthodontische behandeling is meestal een werk van langere duur. De actieve fase van de behandeling met blokjes zal vaak 2 jaar of langer duren, afhankelijk van de beginsituatie. Bij Invisalign is de behandelduur gemiddeld 1,5 jaar. Voor kleinere afwijkingen kan het zijn dat de behandeling korter is en slechts 6 tot 12 maanden duurt.

Er is een spleetje ontstaan, is dat normaal?

Tijdens een behandeling waarbij de bovenkaak breder wordt gemaakt ontstaat altijd een spleetje tussen de bovenste tanden, maar soms gebeurt het ook wel eens tijdens een behandeling met blokjes. Dit is normaal en slechts tijdelijk. Alle ruimtes zullen uiteindelijk gesloten worden.

Wat wordt van de patiënt verwacht tijdens een orthodontische behandeling?

De patiënt levert zelf een grote bijdrage tijdens de orthodontische behandeling. De medewerking tijdens een orthodontische behandeling is namelijk van groot belang bij het welslagen ervan. Volg daarom steeds stipt de aanwijzingen van de orthodontist (bijvoorbeeld in verband met het dragen van elastiekjes of dragen van een uitneembare beugel) en zorg dat je de steeds afsprakenplanning stipt opvolgt. De meest voorname aandachtsfactor tijdens een behandeling is de mondhygiëne. Een slechte mondhygiëne kan namelijk leiden tot onomkeerbare schade aan het tandglazuur (het ontstaan van witte vlekken of decalcificaties). We rekenen dus op jouw medewerking. Op die manier zullen jouw inspanningen, samen met die van de orthodontist leiden tot het gewenste resultaat: een mooi en goed functionerend gebit.

Tot welke leeftijd is een orthodontische behandeling mogelijk?

Orthodontie is de laatste jaren veel toegankelijker geworden voor de meeste patiënten en ook volwassenen vinden meer en meer de weg naar de orthodontist. Het grote verschil tussen kinderen en volwassenen is de mogelijkheid tot lichte manipulatie van de groei van de kaken bij jongeren. Grote afwijkingen in kaakstand, vooral bij volwassenen, zorgen er soms voor dat de hulp van de kaakchirurg moet worden ingeroepen.
Wat de terugbetaling betreft; het is wel zo dat een aanvraag voor terugbetaling bij het ziekenfonds moet ingediend voor de leeftijd van 15 jaar. De behandeling moet na het akkoord binnen de 2 jaar starten. Dit betekent dat voor volwassenen een orthodontische behandeling niet wordt terugbetaald via de verplichte ziekteverzekering.

Mijn tanden staan een beetje los, is dit normaal?

Tijdens een orthodontische behandeling hebben de tanden een grotere mobiliteit dan anders. Dit is volkomen normaal. Na afloop van de actieve behandeling komen ze weer vaster te staan.

Is het nog steeds nodig om tanden definitief te verwijderen voor een orthodontische behandeling?

Het is onder bepaalde omstandigheden helaas nodig om definitieve tanden weg te halen. Dit is afhankelijk van verschillende factoren (waaronder ruimtegebrek, gelaatsprofiel, gelaatsgroei, ontbreken van bepaalde tanden, uitgebreide cariës, ...). Ook de meest moderne technieken sluiten deze noodzaak niet uit.

Wat mag je niet eten tijdens de orthodontische behandeling?

Als je blokjes heb dan moet harde, taaie en kleverige voeding vermeden worden. Dit omvat noten, snoepgoed, harde korsten van broodjes en pizza… Een rauwe wortel kan je best op voorhand raspen, een appel snijdt je best in partjes. Je mag ook niet bijten op pen of potlood. Tijdens een behandeling met Invisalign kan je gewoon eten wat je wil.

Wat moet ik doen als er een blokje loskomt?

Je brengt ons best even op de hoogte als er iets los zit. Indien je geen last hebt van het losse blokje, kan dit doorgaans geen kwaad en wordt dit tijdens je volgende controle hersteld. Heb je last van het losse blokje of kwam het blokje los op één van de voorste tanden, dan zien we je graag sneller terug om dit te herstellen.

Waarom moet ik elastiekjes dragen tijdens de behandeling?

De elastiekjes zorgen ervoor dat de tanden in de ondertandboog en de tanden in de boventandboog beter op elkaar passen. Ze moeten gedragen worden volgens de instructies van de orthodontist (soms continu, soms enkel ’s nachts) en worden 1x per dag vervangen. Wanneer je elastiekjes op zijn, mag je altijd nieuwe elastiekjes komen halen.

Er is een stukje afgebroken van mijn losse beugel, wat doe ik?

Wanneer een stukje van de losse beugel afbreekt en je hebt hier geen last van kan je gewoon wachten op je volgende controle-afspraak. Heb je er wel last van en je kan de beugel niet meer dragen, dan bel je ons best even om dit te herstellen. Zelfs in dit geval probeer je best de beugel nog steeds te dragen tot aan je urgentie-afspraak (desnoods enkel ’s nachts). Indien je de beugel uitlaat zal je de vooruitgang die werd geboekt in de afgelopen weken misschien verliezen.