Bezig met laden...

Een aanvullende verzekering voorziet in een gedeeltelijke terugbetaling van de orthodontische behandeling (bovenop de eventuele terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering) indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Elke verzekering heeft zijn eigen regels en voorwaarden ivm terugbetaling. Informeer je dus altijd bij je eigen verzekeraar indien vooraleer je aan een orthodontische behandeling begint.

Het is niet altijd makkelijk om te bepalen hoeveel een aanvullende verzekering zal terugbetalen van een orthodontische behandeling. Hieronder kan je enkele factoren terugvinden die bij de meeste verzekeringen een belangrijke rol spelen. Op die manier kan je zelf nagaan waar je rekening mee moet houden bij het afsluiten van een verzekering en/of het inplannen van je behandeling.

1) Het maximum percentage aan terugbetaling.
De hoeveelheid terugbetaling die een aanvullende verzekering biedt is verschillend per verzekering. Vaak gaat het om een percentage van de eigen bijdrage. Voor de meeste verzekeringen is dit maximum 60% van de eigen bijdrage. Soms is dit geen percentage, maar gewoon een vast bedrag per jaar of per behandeling.

2) De wachttijd
De meeste bijkomende verzekeringen vergoeden geen orthodontische zorgen tijdens de eerste 12 maanden na het afsluiten van de bijkomende verzekering. Bij bepaalde verzekeringen is dit zelfs 36 maanden.

3) Het jaarlijkse maximum
In theorie wordt er bijvoorbeeld 60% terugbetaald van de eigen bijdrage. Maar in de praktijk is er vaak een jaarlijks maximum dat niet mag overschreden worden. Dit maximum hangt vaak af van hoe lang de verzekering reeds loopt. Vaak is het namelijk zo dat des te langer de verzekering loopt, des te hoger het maximumbedrag is. Opgepast: soms gaat het niet over een jaarlijks maximum maar over een maximum per behandeling.

4) De looptijd van de verzekering
Een verzekeringsjaar komt qua looptijd vaak niet overeen met een kalenderjaar. Als je de verzekering bijvoorbeeld afsluit in februari 2022 dan zal je 1e verzekeringsjaar meestal lopen van maart 2022 tot maart 2023. Stel je even voor dat de orthodontist voorspelt dat je behandeling 9 maanden zal duren, dan zou het gunstig zijn om deze 9 maanden te spreiden over 2 verzekeringsjaren (bijvoorbeeld 4 maanden in het ene verzekeringsjaar en 5 maanden in het andere verzekeringsjaar) zodat je 2x recht hebt op het jaarlijkse maximum (ipv slechts 1x indien je de 9 maanden behandeltijd laat plannen in de 12 maanden van 1 verzekeringsjaar). 

5) Bijkomende voorwaarden
Sommige verzekeringen hebben nog bijkomende voorwaarden zoals bijvoorbeeld:
- dat er ook wettelijke terugbetaling is via de verplichte ziekteverzekering. Dit is het geval indien een aanvraag werd uitgevoerd (of de behandeling werd opgestart) door de tandarts of orthodontist  voor de leeftijd van 15 jaar.
- dat een aanvraag moet ingediend en goedgekeurd worden door de adviserend geneesheer van de verzekeraar.
- dat de behandeling niet louter esthetisch mag zijn, maar een medische noodzaak moet hebben.

De regels/voorwaarden zijn erg verschillend per verzekering. Je kan jezelf dus best even infomeren bij je eigen verzekeraar vooraleer je aan een behandeling begint!